Antykoncepcja weterynaryjna

Antykoncepcja weterynaryjna

Antykoncepcja u zwierząt to sposób na zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt, zarówno samców jak i samic. Są różne metody antykoncepcji, które różnią się tym, czy są one tymczasowe, czy też trwałe. Antykoncepcja weterynaryjna jest stosowana w celu ograniczenia liczby bezdomnych i niechcianych zwierząt. Stosuje się ją także w hodowlach jako sposób na przesunięcie cieczki lub na tymczasowe wyłączenie z rozrodu danego osobnika. Odpowiedzialny rozród zwierząt to również przemyślana antykoncepcja.

Odwracalna antykoncepcja weterynaryjna dla kotów i psów

Antykoncepcja odwracalna, czyli doraźna, polega na zastosowaniu preparatów hormonalnych u zwierząt. Te preparaty mogą być podawane w różnych odstępach czasowych, w zależności od substancji czynnej. Mogą być dostępne w postaci tabletek, zastrzyków lub implantów podskórnych. Antykoncepcja hormonalna powinna być stosowana tylko tymczasowo, np. u zwierząt, które mają być rozmnażane lub przed zastosowaniem metody radykalnej. Długotrwałe stosowanie hormonów jako antykoncepcji jest niezalecane. Mogą one powodować skutki uboczne, takie jak nadwaga, cukrzyca, ropomacicze lub guzy gruczołu mlekowego. Leczenie tych powikłań często jest dużo droższe niż kastracja lub sterylizacja zwierzęcia.

Nieodwracalna antykoncepcja weterynaryjna- sterylizacja i kastracja

Metoda radykalna, czyli antykoncepcja weterynaryjna nieodwracalna, jest najczęściej stosowaną metodą. Terminy „sterylizacja” i „kastracja” nie zawsze są używane w odpowiednim kontekście w języku potocznym. Aby uniknąć nieporozumień, będziemy posługiwać się terminami:

  • owariohisterektomia dla zabiegu usunięcia macicy i jajników u samic
  • orchidektomia dla zabiegu usunięcia jąder i najądrzy razem z częścią powrózka

Owariohisterektomia i orchidektomia są uważane przez lekarzy weterynarii za najlepsze metody antykoncepcji, ponieważ przynoszą one wiele korzyści.

Owariohisterektomia (ovariohisterectomia)

Usunięcie macicy i jajników u samic, pozwala na uniknięcie pojawienia się ropomacicza lub guzów jajnika. Jest to częsta choroba u starszych suk. Zabieg ten przeprowadzony u młodych zwierząt znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia guzów gruczołu mlekowego. Dodatkowo, po takim zabiegu właściciele nie muszą już martwić się o pilnowanie suki w czasie cieczki. Cieczka nigdy się już nie pojawi.

Orchidektomia (orchidectomia)

Wykonanie orchidectomii, czyli usunięcie jąder i najądrzy, u samców, pozwala na uniknięcie pojawienia się guzów jąder oraz przerostu prostaty wywołanego przez hormony. Zabieg ten często także zmniejsza tendencję zwierzęcia do oznaczania terenu. W przypadku kotów, kastracja wykonana w wieku 6-8 miesięcy, praktycznie całkowicie eliminuje oznaczanie terenu moczem.

Jeśli chcesz zapewnić bezpieczeństwo rozrodcze swoim zwierzakom – zgłoś się do nas. Razem porozmawiamy o możliwościach rozrodu lub antykoncepcji Twoich zwierząt. Bądź odpowiedzialnym właścicielem – zadbaj o swoje zwierzaki z naszą pomocą.